• Grafika losowa
 • Grafika losowa
 • Grafika losowa
 • Grafika losowa
 • Grafika losowa
 • Grafika losowa
 • Grafika losowa

O nas

O NAS

TBS Lokum sp. z o.o. (dawniej ZGM sp. z o.o. w Świnoujściu)
W dniu 30 października 2020 r. nastąpiło połączenie spółek ZGM sp. z o.o. z TBS Lokum Spółka sp. z o.o. Połączone spółki działają od tego dnia pod jedną firmą: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Lokum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świnoujściu (TBS Lokum sp. z o. o.)....
Czytaj więcej

Zawiadomienie o próbie doręczenia przesyłki

Informujemy, iż z dniem 16 kwietnia 2018 r. wprowadzony został druk „ Zawiadomienie o próbie doręczenia przesyłki”. W sytuacji kiedy pracownik firmy doręczający przesyłki nie zastanie adresata pozostawi Państwu zawiadomienie.

Przesyłkę można odebrać w terminie do 7 dni włącznie w siedzibie TBS Lokum spółki z o.o. w Świnoujściu przy ul. Wyspiańskiego 35c – w Biurze Obsługi Klienta (I piętro pok. nr 211) w godzinach:

 • w dniu roboczym po dniu pozostawienia zawiadomienia o próbie doręczenia – od 10.00 do 15.15,
 • w każdym kolejnym dniu roboczym – 7.30 do 15.15

INFORMACJE DLA ADRESATA ZAWIADOMIENIA

 1. Przesyłka powinna być odebrana przez adresata, jego pełnomocnika lub inną osobę uprawnioną do odbioru w terminie 7 dni licząc od dnia następnego po dniu pozostawienia zawiadomienia o próbie doręczenia.
 2. Przy odbiorze przesyłki odbiorca jest zobowiązany do wykazania uprawnienia do jej odbioru oraz do okazania dowodu tożsamości. Powinien także okazać niniejsze zawiadomienie.
 3. Odmowa pokwitowania odbioru przesyłki jest równoznaczna z odmową jej przyjęcia.
 4. Przesyłka, która nie zostanie odebrana w terminie określonym w zawiadomieniu, zostanie wysłana pocztą.