• Grafika losowa
  • Grafika losowa
  • Grafika losowa
  • Grafika losowa
  • Grafika losowa
  • Grafika losowa
  • Grafika losowa

O nas

O NAS
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Świnoujściu jest zakładem budżetowym jednostki samorządu terytorialnego  powołanym do zarządzania mieszkaniowym zasobem Miasta oraz ....

Schemat Organizacyjny

schematSchemat Organizacyjny Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Świnoujściu

Zawiadomienie o próbie doręczenia przesyłki

Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Świnoujściu informuje, iż z dniem 16 kwietnia 2018 r. wprowadzony został druk „ Zawiadomienie o próbie doręczenia przesyłki”. W sytuacji kiedy pracownik Zakładu doręczający przesyłki nie zastanie adresata pozostawi Państwu zawiadomienie.

Przesyłkę można odebrać w terminie do 7 dni włącznie w siedzibie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Świnoujściu przy ul. Wyspiańskiego 35c – w Biurze Obsługi Klienta (I piętro pok. nr 211) w godzinach:

- w dniu roboczym po dniu pozostawienia zawiadomienia o próbie doręczenia – od 10.00 do 15.15,

- w każdym kolejnym dniu roboczym – 7.30 do 15.15

INFORMACJE DLA ADRESATA ZAWIADOMIENIA

1) Przesyłka powinna być odebrana przez adresata, jego pełnomocnika lub inną osobę uprawnioną do odbioru w terminie 7 dni licząc od dnia następnego po dniu pozostawienia zawiadomienia o próbie doręczenia.

2) Przy odbiorze przesyłki odbiorca jest zobowiązany do wykazania uprawnienia do jej odbioru oraz do okazania dowodu tożsamości. Powinien także okazać niniejsze zawiadomienie.

3) Odmowa pokwitowania odbioru przesyłki jest równoznaczna z odmową jej przyjęcia.

4) Przesyłka, która nie zostanie odebrana w terminie określonym w zawiadomieniu, zostanie wysłana pocztą.