• Grafika losowa
  • Grafika losowa
  • Grafika losowa
  • Grafika losowa
  • Grafika losowa
  • Grafika losowa
  • Grafika losowa

Organy spółki

Prezes Zarządu

Jolanta Kraszewska-Jurkowska

tel. (91) 321 22 80
Rada Nadzorcza

Krzysztof Bagiński - Przewodniczący

Marcin Sołtysik - Członek

Maciej Jasiakiewicz - Członek