• Grafika losowa
  • Grafika losowa
  • Grafika losowa
  • Grafika losowa
  • Grafika losowa
  • Grafika losowa
  • Grafika losowa

Organy spółki

Prezes Zarządu

Artur Ćwik

tel. (91) 321 22 80
 Rada Nadzorcza Spółki

Krzysztof Bagiński - Przewodniczący

Agnieszka Jagiełło - Członek

Maciej Antoni Jasiakiewicz - Członek