• Grafika losowa
  • Grafika losowa
  • Grafika losowa
  • Grafika losowa
  • Grafika losowa
  • Grafika losowa
  • Grafika losowa

O nas

O NAS

TBS Lokum sp. z o.o. (dawniej ZGM sp. z o.o. w Świnoujściu)
W dniu 30 października 2020 r. nastąpiło połączenie spółek ZGM sp. z o.o. z TBS Lokum Spółka sp. z o.o. Połączone spółki działają od tego dnia pod jedną firmą: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Lokum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świnoujściu (TBS Lokum sp. z o. o.)....
Czytaj więcej

Kryteria dochodowe warunkujące do ubiegania się o najem lokali mieszkalnych na rok 2021

 

Logo Zakład Gospodarki MieszkaniowejWysokość dochodu* gospodarstwa domowego uzasadniająca oddanie w najem lokalu na czas nieoznaczony

Na podstawie uchwały Nr XVI/126/2011 Rady Miasta Świnoujście z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Świnoujście – ze zmianami.

Liczba osób w gospodarstwie domowym Kryterium dochodu na osobę w zł od 01.03.2021 r. 
1 osoba
3439,92 zł
2 osoby
2751,94 zł
3 osoby
2501,76 zł
4 osoby i więcej
2251,58 zł

W gospodarstwie domowym utrzymującym się jedynie z emerytury lub renty średni miesięczny dochód w przeliczeniu na członka tego gospodarstwa może być wyższy o 15% od określonego wyżej.

 

Wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniająca oddanie w najem lokalu socjalnego

Na podstawie uchwały Nr XVI/126/2011 Rady Miasta Świnoujście z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Świnoujście – ze zmianami.

Lp.
Lokale socjalne
Liczba osób w gospodarstwie domowym  Kryterium dochodowe na osobę w zł od 01.03.2021 r.
1
Umowa najmu lokalu innej grupy niż A
1
2501,76 zł
2
1876,32 zł
3 1751,23 zł
4 i więcej 1626,14 zł
3
Umowa najmu lokalu grupy A
1
3127,20 zł
2
2126,50 zł
3
1876,32 zł
4 i więcej
1688,69 zł

W gospodarstwie domowym utrzymującym się jedynie z emerytury lub renty średni miesięczny dochód w przeliczeniu na członka tego gospodarstwa może być wyższy o 15% od określonego wyżej.

*Przez dochód należy rozumieć dochód w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. 2019 poz. 2133)