• Grafika losowa
  • Grafika losowa
  • Grafika losowa
  • Grafika losowa
  • Grafika losowa
  • Grafika losowa
  • Grafika losowa

Pomieszczenie gospodarcze nr 11 o powierzchni 7.10 m2 przy ul. Armii Krajowej 1,2

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuje, że pomieszczenie gospodarcze nr 11 o powierzchni 7.10 m2 przy ul. Armii Krajowej 1,2 w Świnoujściu przeznaczone jest do wynajęcia.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Świnoujściu prosi osoby zamieszkałe lub posiadające tytuł własności do lokalu w budynku przy ul. Armii Krajowej 1, zainteresowane wynajęciem ww. pomieszczenia o złożenie w Biurze Obsługi Klienta ZGM w terminie do dnia 25 listopada 2019r. pisemnego wniosku z podaniem niezbędnych danych do zawarcia umowy najmu.

Minimalna stawka za 1m2 powierzchni pomieszczenia - to 8 zł netto.
Osoba składająca ofertę powinna zapłacić kwotę 400 zł tytułem zabezpieczenia ewentualnej umowy najmu. Stan techniczny pomieszczenia - dostateczny.

Dodatkowe informacje w tej sprawie można uzyskać w biurze Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Świnoujściu, ul. Wyspiańskiego 35c, pok. nr 212, tel. 91 321 28 05 wew.35.