• Grafika losowa
 • Grafika losowa
 • Grafika losowa
 • Grafika losowa
 • Grafika losowa
 • Grafika losowa
 • Grafika losowa

O nas

O NAS

TBS Lokum sp. z o.o. (dawniej ZGM sp. z o.o. w Świnoujściu)
W dniu 30 października 2020 r. nastąpiło połączenie spółek ZGM sp. z o.o. z TBS Lokum Spółka sp. z o.o. Połączone spółki działają od tego dnia pod jedną firmą: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Lokum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świnoujściu (TBS Lokum sp. z o. o.)....
Czytaj więcej

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Poniżej znajdziecie Państwo "Klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych" w TBS Lokum spółce z o.o. na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów i udzielonej zgody.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TBS Lokum sp. z o.o. w Świnoujściu ul. Wyspiańskiego 35C, 72-600 Świnoujście
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania TBS Lokum sp. z o.o., a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą adresu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
 3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane dla celów związanych z statutową działalnością TBS Lokum sp. z o.o. w Świnoujściu., w tym m.in. dotyczących najmu, bezumownego korzystania z lokalu oraz postepowań wnioskowych.
 4. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania, jednakże wyłącznie w sytuacji, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowana podstawę prawną.
 5. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty współpracujące z TBS Lokum sp. z o.o. w Świnoujściu, uprawnione do uzyskania danych osobowych w oparciu o zawarte odrębnie umowy z TBS Lokum sp. z o.o. a związane m.in. ze świadczeniem takich usług jak: prace remontowe, przeglądy, konserwacje, odczyty urządzeń pomiarowych, likwidacja szkód, etc., jak i Urząd Miasta Świnoujście oraz Społeczna Komisja Mieszkaniowa.
 6. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przysługują Pana/Pani następujące uprawnienia:
  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  5. prawo do przenoszenia
  6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 7. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w TBS Lokum sp. z o.o. danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 11. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.