• Grafika losowa
  • Grafika losowa
  • Grafika losowa
  • Grafika losowa
  • Grafika losowa
  • Grafika losowa
  • Grafika losowa
Powrót

Wniosek o udzielenie obniżki czynszu

Rozmiar: 229 kBUtworzony: 2013-02-18 11:38Modyfikacja: 2013-02-18 11:58Pobrano: 2 593x

logo 11. Zgodnie z Uchwałą Nr XXV/204/2012 RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE z dnia 31 maja 2012r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Świnoujście na lata 2012-2017. o udzielenie obniżki czynszu mogą starać się najemcy, spełniający następujące warunki:

  1) złożyli wniosek o obiżkę czynszu; ( w załączeniu - pobierz plik)

  2) spełniają kryterium dochodowe uprawniające do obniżki czynszu określone w uchwale w sprawie zasad wynajmowania lokali; ( § 9.1.Uchwały Nr XXV/205/2012 RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE z dnia 31 maja 2012r. w załączeniu - pobierz plik)

  3) nie są uprawnieni do otrzymania dodatku mieszkaniowego;

  4) nie podnajmują lokalu innej osobie;

  5) nie zalegają z czynszem ani z opłatami niezależnymi od właściciela lub zawarli umowę o rozłożeniu na raty płatności należności objętych tą umową i zgodnie z nią uiszczają raty przez co najmniej 3 miesiące.

2. Obniżki czynszu nie udziela się, jeżeli w lokalu jest zarejestrowana działalność gospodarcza.

3. Obniżki czynszu nie udziela się najemcom, którzy odmówili przeniesienia się do zaproponowanego przez wynajmującego lokalu o niższych kosztach utrzymania, spełniającego warunki lokalu zamiennego.