• Grafika losowa
  • Grafika losowa
  • Grafika losowa
  • Grafika losowa
  • Grafika losowa
  • Grafika losowa
  • Grafika losowa

O nas

O NAS

TBS Lokum sp. z o.o. (dawniej ZGM sp. z o.o. w Świnoujściu)
W dniu 30 października 2020 r. nastąpiło połączenie spółek ZGM sp. z o.o. z TBS Lokum Spółka sp. z o.o. Połączone spółki działają od tego dnia pod jedną firmą: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Lokum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świnoujściu (TBS Lokum sp. z o. o.)....
Czytaj więcej

Aktualności

PROGRAM W SPRAWIE UMOŻLIWIENIA ODPRACOWANIA ZADŁUŻENIA

Dyrektor ZakłaLogo Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Świnoujściudu Gospodarki Mieszkaniowej w Świnoujściu informuje, iż w dniu 14.05.2014 r. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Świnoujście Nr 307/2014 wszedł w życie program w sprawie umożliwienia odpracowania zadłużenia z tytułu korzystania z lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Świnoujście.

Czytaj więcej...

Informacja dla dłużników ZGM w zakresie możliwości zawarcia na czas nieoznaczony ponownie umowy najmu lokalu dotychczas zajmowanego lub ubiegania się o najem lokalu socjalnego grupy „A”

Logo Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w ŚwinoujściuDyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Świnoujściu informuje, że na podstawie uchwały nr XL/334/2013 Rady Miasta Świnoujście z dnia 2 lipca 2013 r. w sprawie zmiany zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Świnoujście istnieje możliwość zawarcia na czas nieoznaczony umowy najmu lokalu dotychczas zajmowanego, z osobami z którymi rozwiązano umowę najmu wyłącznie z powodu zaległości.

Czytaj więcej...

Zmiana siedziby Punktu Obsługi Klienta ZGM na Prawobrzeżu

Logo Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w ŚwinoujściuDyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Świnoujściu uprzejmie informuję, iż z dniem 27. 08.2013 r., następuje zmiana siedziby punktu obsługi Klientów Zakładu zamieszkujących zasób mieszkaniowy Gminy Miasto Świnoujście na Prawobrzeżu.

 Zakończenie działalności pod adresem: ul. Jaracza 65A, Świnoujście.

Rozpoczęcie działalności pod adresem: ul. Holenderska 2A/1A, Świnoujście.

Godziny przyjęć: 7.30-10.30 od poniedziałku do piątku.

W pozostałe godziny zgłoszenia przyjmowane są pod numerami telefonów: 91 321 28 05 wew. 120 i 601 869 206 lub za pośrednictwem strony internetowej Zakładu: http://zgm.swinoujscie.pl.

Od 1 lipca 2013 roku zmiana systemu opłat za wywóz nieczystości

segregacjaDyrektor zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Świnoujściu informuje, iż Gmina Miasto Świnoujście realizując zadania wynikające z ustawy o czystości i porządku w gminach od 1 lipca 2013 roku obejmuje nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

 

Czytaj więcej...

System Zarządzania Jakością w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Świnoujściu

Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Świnoujściu informuje, iż w trosce o poprawę jakości świadczonych usług i standardów pracy w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Świnoujściu, przystąpił w dniu 18.04.2013 r. do opracowania i wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Świnoujściu zgodnego z normą ISO 9001:2008.