• Grafika losowa
  • Grafika losowa
  • Grafika losowa
  • Grafika losowa
  • Grafika losowa
  • Grafika losowa
  • Grafika losowa

O nas

O NAS

TBS Lokum sp. z o.o. (dawniej ZGM sp. z o.o. w Świnoujściu)
W dniu 30 października 2020 r. nastąpiło połączenie spółek ZGM sp. z o.o. z TBS Lokum Spółka sp. z o.o. Połączone spółki działają od tego dnia pod jedną firmą: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Lokum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świnoujściu (TBS Lokum sp. z o. o.)....
Czytaj więcej

Aktualności

Budynek przy ul. Dąbrowskiego 4 dostępny wcześniej

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów korzystających z usług poradni lekarskich usytuowanych w budynku przy ul. Dąbrowskiego 4 w Świnoujściu, Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej informuje, że od dnia 25 lutego 2019 r. budynek będzie dostępny od poniedziałku do piątku w godz. 5:45 - 18:45 oraz w soboty w godz. 7:00 - 14:00.

Zasada ta nie dotyczy klientów Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, którzy mają zapewniony indywidualny dostęp do budynku.

Zmiana zasad dostępu dla klientów korzystających z usług placówek mieszczących się w budynku przy ul. Dąbrowskiego 4 w Świnoujściu

Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Świnoujściu uprzejmie informuje, że od 1 lutego br. w związku ze zmianą systemu ochrony zmianie ulegają zasady korzystania z budynku przy ul. Dąbrowskiego 4 w Świnoujściu. W związku z powyższym obiekt będzie dostępny dla klientów korzystających z usług instytucji, gabinetów lekarskich i mieszczących się w nim firm od poniedziałku do piątku w  godz. 6:45 – 18:45 oraz w soboty w godz. 7:00 – 14:00.

Zasada ta nie dotyczy klientów Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, którzy mają zapewniony indywidualny dostęp do budynku.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Poniżej znajdziecie Państwo "Klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych" w TBS Lokum spółce z o.o. na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów i udzielonej zgody.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 

Czytaj więcej...

Kryteria dochodowe warunkujące do ubiegania się o najem lokali mieszkalnych na rok 2018

 

Logo Zakład Gospodarki MieszkaniowejWysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniająca oddanie w najem lokalu na czas nieoznaczony

Na podstawie uchwały Nr XVI/126/2011 Rady Miasta Świnoujście z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Świnoujście – ze zmianami.

Liczba osób w gospodarstwie domowym Kryterium dochodu na osobę w zł od 01.03.2018 r. 
1 osoba
2831,95 zł
2 osoby
1905,13 zł
3 osoby
1699,17 zł
4 osoby i więcej
1493,21 zł

W gospodarstwie domowym utrzymującym się jedynie z emerytury lub renty średni miesięczny dochód w przeliczeniu na członka tego gospodarstwa może być wyższy o 15%

Czytaj więcej...

Dzień przedsiębiorczości

logo 121 marca br. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp z o.o. wziął udział w kolejnej – piętnastej edycji programu Dnia przedsiębiorczości.

Z tej okazji zakład gościł przedstawiciela samorządu uczniowskiego z Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I w Świnoujściu.

Czytaj więcej...