• Grafika losowa
 • Grafika losowa
 • Grafika losowa
 • Grafika losowa
 • Grafika losowa
 • Grafika losowa
 • Grafika losowa

O nas

O NAS

TBS Lokum sp. z o.o. (dawniej ZGM sp. z o.o. w Świnoujściu)
W dniu 30 października 2020 r. nastąpiło połączenie spółek ZGM sp. z o.o. z TBS Lokum Spółka sp. z o.o. Połączone spółki działają od tego dnia pod jedną firmą: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Lokum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świnoujściu (TBS Lokum sp. z o. o.)....
Czytaj więcej

Aktualności

Zapraszamy do korzystania z usługi eBok

Szanowni Państwo,

mamy przyjemność Państwa poinformować, że wraz z wdrożeniem nowego oprogramowania informatycznego w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Świnoujściu uruchomiony został portal internetowy Elektronicznego Biura Obsługi Klienta – eBok. Korzystanie z portalu jest bezpłatne i przeznaczone dla najemców lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawców gruntów znajdujących się w zasobach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Świnoujściu. W ramach tej usługi klienci mogą uzyskać szybki dostęp do informacji dotyczących indywidualnych kartotek, w tym:

 • numeru rachunku bankowego do wpłat
 • aktualnego stanu konta
 • składników opłat
 • wysokości opłat
 • stanów liczników poboru wody

Aby uzyskać dostęp do eBok należy zgłosić się do siedziby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej - Biura Obsługi Klienta przy ul. Wyspiańskiego 35c w Świnoujściu wraz z wypełnionym wnioskiem dostępnym pod tym adresem: www.zgm.swinoujscie.pl w zakładce eBok. Druki wniosków dostępne są również w siedzibie Zakładu. Osoby, które dostarczą wypełniony wniosek otrzymają dane niezbędne do zalogowania się do portalu. Szczegółowa procedura uzyskania dostępu oraz Regulamin eBok znajdują się również pod linkiem www.zgm.swinoujscie.pl

Serdecznie zapraszamy Państwa do korzystania z portalu oraz dzielenia się z nami uwagami, które pozwolą nam na dostosowanie jego zawartości do potrzeb naszych Klientów. Portal jest dostępny pod adresem www.ebok.zgm.swinoujscie.pl

Przerwa technologiczna 2019

Jak informuje Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Świnoujściu, coroczna przerwa technologiczna w dostawie energii cieplnej na cele centralnego ogrzewania, wentylacji i ciepłej wody użytkowej nastąpi dnia 20.05.2019 r. od godziny 00:00 do godziny 24:00.
Przerwa związana jest z koniecznością wykonania niezbędnych remontów źródła ciepła i sieci ciepłowniczych.

Kryteria dochodowe warunkujące do ubiegania się o najem lokali mieszkalnych na rok 2019

 

Logo Zakład Gospodarki MieszkaniowejWysokość dochodu* gospodarstwa domowego uzasadniająca oddanie w najem lokalu na czas nieoznaczony

Na podstawie uchwały Nr XVI/126/2011 Rady Miasta Świnoujście z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Świnoujście – ze zmianami.

Liczba osób w gospodarstwie domowym Kryterium dochodu na osobę w zł od 01.03.2019 r. 
1 osoba
3025,00 zł
2 osoby
2420,00 zł
3 osoby
2200,00 zł
4 osoby i więcej
1980,00 zł

W gospodarstwie domowym utrzymującym się jedynie z emerytury lub renty średni miesięczny dochód w przeliczeniu na członka tego gospodarstwa może być wyższy o 15%

Czytaj więcej...

Budynek przy ul. Dąbrowskiego 4 dostępny wcześniej

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów korzystających z usług poradni lekarskich usytuowanych w budynku przy ul. Dąbrowskiego 4 w Świnoujściu, Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej informuje, że od dnia 25 lutego 2019 r. budynek będzie dostępny od poniedziałku do piątku w godz. 5:45 - 18:45 oraz w soboty w godz. 7:00 - 14:00.

Zasada ta nie dotyczy klientów Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, którzy mają zapewniony indywidualny dostęp do budynku.

Zmiana zasad dostępu dla klientów korzystających z usług placówek mieszczących się w budynku przy ul. Dąbrowskiego 4 w Świnoujściu

Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Świnoujściu uprzejmie informuje, że od 1 lutego br. w związku ze zmianą systemu ochrony zmianie ulegają zasady korzystania z budynku przy ul. Dąbrowskiego 4 w Świnoujściu. W związku z powyższym obiekt będzie dostępny dla klientów korzystających z usług instytucji, gabinetów lekarskich i mieszczących się w nim firm od poniedziałku do piątku w  godz. 6:45 – 18:45 oraz w soboty w godz. 7:00 – 14:00.

Zasada ta nie dotyczy klientów Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, którzy mają zapewniony indywidualny dostęp do budynku.