• Grafika losowa
  • Grafika losowa
  • Grafika losowa
  • Grafika losowa
  • Grafika losowa
  • Grafika losowa
  • Grafika losowa

O nas

O NAS
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Świnoujściu jest zakładem budżetowym jednostki samorządu terytorialnego  powołanym do zarządzania mieszkaniowym zasobem Miasta oraz ....

Schemat Organizacyjny

schematSchemat Organizacyjny Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Świnoujściu

Aktualności

Zmiana siedziby Punktu Obsługi Klienta ZGM na Prawobrzeżu

Logo Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w ŚwinoujściuDyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Świnoujściu uprzejmie informuję, iż z dniem 27. 08.2013 r., następuje zmiana siedziby punktu obsługi Klientów Zakładu zamieszkujących zasób mieszkaniowy Gminy Miasto Świnoujście na Prawobrzeżu.

 Zakończenie działalności pod adresem: ul. Jaracza 65A, Świnoujście.

Rozpoczęcie działalności pod adresem: ul. Holenderska 2A/1A, Świnoujście.

Godziny przyjęć: 7.30-10.30 od poniedziałku do piątku.

W pozostałe godziny zgłoszenia przyjmowane są pod numerami telefonów: 91 321 28 05 wew. 120 i 601 869 206 lub za pośrednictwem strony internetowej Zakładu: http://zgm.swinoujscie.pl.

Od 1 lipca 2013 roku zmiana systemu opłat za wywóz nieczystości

segregacjaDyrektor zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Świnoujściu informuje, iż Gmina Miasto Świnoujście realizując zadania wynikające z ustawy o czystości i porządku w gminach od 1 lipca 2013 roku obejmuje nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

 

Czytaj więcej...

System Zarządzania Jakością w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Świnoujściu

Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Świnoujściu informuje, iż w trosce o poprawę jakości świadczonych usług i standardów pracy w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Świnoujściu, przystąpił w dniu 18.04.2013 r. do opracowania i wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Świnoujściu zgodnego z normą ISO 9001:2008.

Mieszkam ładnie i bezpiecznie – renowacja budynków przy ul.Wyszyńskiego 2, 7 i 8

logo 1Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Świnoujściu uprzejmie informuję o przystąpieniu do realizacji inwestycji na wykonanie robót budowlanych stanowiących realizację projektu ubiegającego się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2007-2013. pn. ,,Mieszkam ładnie i bezpiecznie – renowacja budynków przy ul. Wyszyńskiego 2,7 i 8” w Świnoujściu.

Czytaj więcej...

Renowacja budynku przy ul.Piastowskiej 61 w Świnoujściu

Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Świnoujściu uprzejmie informuję o zakończeniu inwestycji pt. „Renowacja budynku przy ul. Piastowskiej 61 w Świnoujściu”. Projekt współfinansowany ze środków UE.

Czytaj więcej...