• Grafika losowa
  • Grafika losowa
  • Grafika losowa
  • Grafika losowa
  • Grafika losowa
  • Grafika losowa
  • Grafika losowa

O nas

O NAS

TBS Lokum sp. z o.o. (dawniej ZGM sp. z o.o. w Świnoujściu)
W dniu 30 października 2020 r. nastąpiło połączenie spółek ZGM sp. z o.o. z TBS Lokum Spółka sp. z o.o. Połączone spółki działają od tego dnia pod jedną firmą: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Lokum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świnoujściu (TBS Lokum sp. z o. o.)....
Czytaj więcej

Warunki udzielenia obniżki czynszu

logo 11. Zgodnie z Uchwałą Nr XXV/204/2012 RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE z dnia 31 maja 2012r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Świnoujście na lata 2012-2017. o udzielenie obniżki czynszu mogą starać się najemcy, spełniający następujące warunki:

 

1) złożyli wniosek o obniżkę czynszu; ( w załączeniu - pobierz plik)

2) spełniają kryterium dochodowe uprawniające do obniżki czynszu określone w uchwale w sprawie zasad wynajmowania lokali; ( § 9.1.Uchwały Nr XXV/205/2012 RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE z dnia 31 maja 2012r. w załączeniu - pobierz plik)

3) nie są uprawnieni do otrzymania dodatku mieszkaniowego;

4) nie podnajmują lokalu innej osobie;

5) nie zalegają z czynszem ani z opłatami niezależnymi od właściciela lub zawarli umowę o rozłożeniu na raty płatności należności objętych tą umową i zgodnie z nią uiszczają raty przez co najmniej 3 miesiące.

        2. Obniżki czynszu nie udziela się, jeżeli w lokalu jest zarejestrowana działalność gospodarcza.

        3. Obniżki czynszu nie udziela się najemcom, którzy odmówili przeniesienia się do zaproponowanego przez wynajmującego lokalu o niższych kosztach utrzymania, spełniającego warunki lokalu zamiennego.