• Grafika losowa
  • Grafika losowa
  • Grafika losowa
  • Grafika losowa
  • Grafika losowa
  • Grafika losowa
  • Grafika losowa

O nas

O NAS

TBS Lokum sp. z o.o. (dawniej ZGM sp. z o.o. w Świnoujściu)
W dniu 30 października 2020 r. nastąpiło połączenie spółek ZGM sp. z o.o. z TBS Lokum Spółka sp. z o.o. Połączone spółki działają od tego dnia pod jedną firmą: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Lokum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świnoujściu (TBS Lokum sp. z o. o.)....
Czytaj więcej

TBS Lokum sp. z o.o. (dawniej ZGM sp. z o.o. w Świnoujściu)

W dniu 30 października 2020 r. nastąpiło połączenie spółek ZGM sp. z o.o. z TBS Lokum Spółka sp. z o.o. Połączone spółki działają od tego dnia pod jedną firmą: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Lokum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świnoujściu (TBS Lokum sp. z o. o.).

Połączenie spółek nastąpiło zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 KSH (łączenie przez przejęcie) poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej TBS Lokum sp. z o.o., na Spółkę Przejmującą ZGM spółka z o.o., w zamian za udziały utworzone w podwyższonym kapitale zakładowym. Właścicielem połączonych spółek pozostaje Gmina Miasto Świnoujście jako jedyny (100%) udziałowiec. Połączenie spółek nastąpiło poprzez podwyższenie kapitału zakładowego ZGM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Wskutek połączenia, kapitał zakładowy spółki przejmującej ustalono na kwotę 270.529.000,00 zł.

Na skutek połączenia, ZGM sp. z o.o. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki TBS Lokum sp. z o.o. W tej sytuacji spółka przejmująca w drodze sukcesji uniwersalnej kontynuuje działalność spółki przejmowanej, zachowując dotychczasowy profil jej działalności.