• Grafika losowa
  • Grafika losowa
  • Grafika losowa
  • Grafika losowa
  • Grafika losowa
  • Grafika losowa
  • Grafika losowa

O nas

O NAS

TBS Lokum sp. z o.o. (dawniej ZGM sp. z o.o. w Świnoujściu)
W dniu 30 października 2020 r. nastąpiło połączenie spółek ZGM sp. z o.o. z TBS Lokum Spółka sp. z o.o. Połączone spółki działają od tego dnia pod jedną firmą: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Lokum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świnoujściu (TBS Lokum sp. z o. o.)....
Czytaj więcej

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE O POŁĄCZENIU SPÓŁEK
ZGM sp. z o.o. w Świnoujściu oraz TBS Lokum sp. z o.o. w Świnoujściu

Uprzejmie informujemy, że w dniu 30 października 2020 r. spółka ZGM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świnoujściu połączyła się ze spółką TBS Lokum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świnoujściu. Połączone spółki działają od tego dnia pod firmą (nazwą): Towarzystwo Budownictwa Społecznego Lokum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (TBS Lokum sp. z o. o.).

Na skutek połączenia spółek Spółka przejmująca – z mocy prawa wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki TBS Lokum sp. z o.o. (spółki przejmowanej).
Spółka zarejestrowana jest w KRS pod numerem 0000851315, REGON 386684858, NIP 8551600639.