09/10 2020

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki ZGM sp. z o.o. z siedzibą w Świnoujściu

Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu ZGM Sp. z o.o.

Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych w postępowaniu kwalifikacyjnym wraz z klauzulą informacyjną.

Zmiany do ogłoszenia o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu ZGM sp. z o.o.