10/09 2020

Ogłoszenie o połączeniu spółek

OGŁOSZENIE W SPRAWIE POŁĄCZENIA SPÓŁEK
ZGM sp. z o.o. w Świnoujściu oraz TBS Lokum sp. z o.o. w Świnoujściu

OGŁOSZENIE W SPRAWIE POŁĄCZENIA SPÓŁEK ZGM sp. z o.o. w Świnoujściu oraz TBS Lokum sp. z o.o. w Świnoujściu

Uchwały zarządów (Załącznik nr 1)

Plan połączenia spółek (Załącznik nr 2)