04/03 2019

Kryteria dochodowe warunkujące do ubiegania się o najem lokali mieszkalnych na rok 2019

 

Logo Zakład Gospodarki MieszkaniowejWysokość dochodu* gospodarstwa domowego uzasadniająca oddanie w najem lokalu na czas nieoznaczony

Na podstawie uchwały Nr XVI/126/2011 Rady Miasta Świnoujście z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Świnoujście – ze zmianami.

Liczba osób w gospodarstwie domowym Kryterium dochodu na osobę w zł od 01.03.2019 r. 
1 osoba
3025,00 zł
2 osoby
2420,00 zł
3 osoby
2200,00 zł
4 osoby i więcej
1980,00 zł

W gospodarstwie domowym utrzymującym się jedynie z emerytury lub renty średni miesięczny dochód w przeliczeniu na członka tego gospodarstwa może być wyższy o 15%

 

Wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniająca oddanie w najem lokalu socjalnego

Na podstawie uchwały Nr XVI/126/2011 Rady Miasta Świnoujście z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Świnoujście – ze zmianami.

Lp.
Lokale socjalne
Liczba osób w gospodarstwie domowym  Kryterium dochodowe na osobę w zł od 01.03.2019 r.
1
Umowa najmu lokalu innej grupy niż A
1
2200,00 zł
2
1650,00 zł
3 1540,00 zł
4 i więcej 1430,00 zł
3
Umowa najmu lokalu grupy A
1
2750,00 zł
2
1870,00 zł
3
1650,00 zł
4 i więcej
1485,00 zł

W gospodarstwie domowym utrzymującym się jedynie z emerytury lub renty średni miesięczny dochód w przeliczeniu na członka tego gospodarstwa może być wyższy o 15% od określonego w tabeli.

*Przez dochód należy rozumieć dochód w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. 2017 poz. 180)