21/03 2018

Dzień przedsiębiorczości

logo 121 marca br. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Świnoujściu wziął udział w kolejnej – piętnastej edycji programu Dnia przedsiębiorczości.

Z tej okazji zakład gościł przedstawiciela samorządu uczniowskiego z Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I w Świnoujściu.

Ten ogólnopolski program kierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W trakcie jednodniowego stażu uczeń ma możliwość:

- Zapoznać się organizacją i zarządzaniem firmą,
- Pozyskać informacje o wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do wykonywania danego zawodu,
- Doświadczenia związku pomiędzy wykształceniem a karierą zawodową.

Dzień przedsiębiorczości sprzyjać ma podejmowaniu przez młodych ludzi trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej. Popieramy taką inicjatywę.