• Grafika losowa
  • Grafika losowa
  • Grafika losowa
  • Grafika losowa
  • Grafika losowa
  • Grafika losowa
  • Grafika losowa

O nas

O NAS
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Świnoujściu jest zakładem budżetowym jednostki samorządu terytorialnego  powołanym do zarządzania mieszkaniowym zasobem Miasta oraz ....

Schemat Organizacyjny

schematSchemat Organizacyjny Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Świnoujściu

Kryteria dochodowe warunkujące do ubiegania się o najem lokali mieszkalnych na rok 2018

 

Logo Zakład Gospodarki MieszkaniowejWysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniająca oddanie w najem lokalu na czas nieoznaczony

Na podstawie uchwały Nr XVI/126/2011 Rady Miasta Świnoujście z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Świnoujście – ze zmianami.

Liczba osób w gospodarstwie domowym Kryterium dochodu na osobę w zł od 01.03.2018 r. 
1 osoba
2831,95 zł
2 osoby
1905,13 zł
3 osoby
1699,17 zł
4 osoby i więcej
1493,21 zł

W gospodarstwie domowym utrzymującym się jedynie z emerytury lub renty średni miesięczny dochód w przeliczeniu na członka tego gospodarstwa może być wyższy o 15%

 

Wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniająca oddanie w najem lokalu socjalnego

Na podstawie uchwały Nr XVI/126/2011 Rady Miasta Świnoujście z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Świnoujście – ze zmianami.

Lp.
Lokale socjalne
Liczba osób w gospodarstwie domowym  Kryterium dochodowe na osobę w zł od 01.03.2018 r.
1
Pierwsza umowa najmu lokalu innej gruby niż A
1
1802,15 zł
2
1287,25 zł
3 1287,25 zł
4 i więcej 1287,25 zł
2
Kolejna umowa najmu lokalu innej grupy niż A
1
2059,60 zł
2
1544,70 zł
3 1441,72 zł
4 i więcej
1338,50 zł
3
Umowa najmu lokalu grupy A
1
2574,50 zł
2
1750,66 zł
3
1544,70 zł
4 i więcej
1390,23 zł

W gospodarstwie domowym utrzymującym się jedynie z emerytury lub renty średni miesięczny dochód w przeliczeniu na członka tego gospodarstwa może być wyższy o 15% od określonego w tabeli.