01/03 2017

Kryteria dochodowe warunkujące do ubiegania się o najem lokali mieszkalnych na rok 2017

 

Logo Zakład Gospodarki MieszkaniowejWysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniająca oddanie w najem lokalu na czas nieoznaczony

Na podstawie uchwały Nr XVI/126/2011 Rady Miasta Świnoujście z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Świnoujście – ze zmianami.

Liczba osób w gospodarstwie domowym Kryterium dochodu na osobę w zł od 01.03.2017 r. 
1 osoba
2750,00 zł
2 osoby
1850,00 zł
3 osoby
1650,00 zł
4 osoby i więcej
1450,00 zł

W gospodarstwie domowym utrzymującym się jedynie z emerytury lub renty średni miesięczny dochód w przeliczeniu na członka tego gospodarstwa może być wyższy o 15%

 

Wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniająca oddanie w najem lokalu socjalnego

Na podstawie uchwały Nr XVI/126/2011 Rady Miasta Świnoujście z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Świnoujście – ze zmianami.

Lp.
Lokale socjalne
Liczba osób w gospodarstwie domowym  Kryterium dochodowe na osobę w zł od 01.03.2016 r.
1
Grupy B
1
1750,00 zł
2
1250,00 zł
3 1250,00 zł
4 i więcej 1250,00 zł
2
Kolejna umowa najmu gruby B
1
2000,00 zł
2
1500,00 zł
3 1400,00 zł
4 i więcej
1300,00 zł
3
Grupy A
1
2500,00 zł
2
1700,00 zł
3
1500,00 zł
4 i więcej
1350,00 zł

W gospodarstwie domowym utrzymującym się jedynie z emerytury lub renty średni miesięczny dochód w przeliczeniu na członka tego gospodarstwa może być wyższy o 15% od określonego w tabeli.