• Grafika losowa
  • Grafika losowa
  • Grafika losowa
  • Grafika losowa
  • Grafika losowa
  • Grafika losowa
  • Grafika losowa

O nas

O NAS
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Świnoujściu jest zakładem budżetowym jednostki samorządu terytorialnego  powołanym do zarządzania mieszkaniowym zasobem Miasta oraz ....

Schemat Organizacyjny

schematSchemat Organizacyjny Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Świnoujściu

Wyniki pierwszego ankietowego badania poziomu satysfakcji Klienta w ZGM

logo 1W dniu 31.01.2016 r. zakończono pierwsze ankietowe badanie poziomu satysfakcji Klienta w ZGM. W badaniu wzięło udział 37 respondentów, z czego 27 wypełniło ankietę metodą tradycyjną (papierową) a 10 przesłało ankietę drogą elektroniczną. Wyniki badania wskazują, iż Klienci oczekują i cenią najwyżej u urzędników życzliwość, kompetencję i terminowość działania.

Ponad 60% badanych doceniło jakość obsługi wskazując jej wysoki poziom.Czego oczekują osoby korzystające z usług ZGM to: wydłużenie godzin pracy (40%), skrócenie czasu oczekiwania załatwianej sprawy (35%), możliwość załatwiania spraw przez Internet (30%) i zamontowanie windy w budynku (16%). Wśród ankietowanych przewagę stanowiły kobiety - 51% . W badaniu 35 % stanowiły osoby pomiędzy 41 a 50 rokiem życia, drugą grupą osób 27% to osoby pomiędzy 31 a 40 rokiem życia. Dziękujemy za udział w badaniu. Jego wyniki stanowią materiał poznawczy oczekiwań naszych Klientów, którym postaramy się sprostać.

logo adobe reader Raport badania ankietowego