O nas

O NAS
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Świnoujściu jest zakładem budżetowym jednostki samorządu terytorialnego  powołanym do zarządzania mieszkaniowym zasobem Miasta oraz ....

Schemat Organizacyjny

schematSchemat Organizacyjny Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Świnoujściu

Aktualności

Kryteria dochodowe warunkujące do ubiegania się o najem lokali mieszkalnych na rok 2015

 

Wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniająca oddanie w najem lokalu na czas nieoznaczony

Na podstawie uchwały Nr XVI/126/2011 Rady Miasta Świnoujście z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Świnoujście – ze zmianami.

Liczba osób w gospodarstwie domowym Kryterium dochodu na osobę w zł od 01.03.2015 r. 
1 osoba
2421,23 zł
2 osoby
1628,83 zł
3 osoby
1452,74 zł
4 osoby i więcej
1276,65 zł

W gospodarstwie domowym utrzymującym się jedynie z emerytury lub renty średni miesięczny dochód w przeliczeniu na członka tego gospodarstwa może być wyższy o 15%

Czytaj więcej...

ZGM OTRZYMAŁ GRANT Z FUNDUSZU WSPIERANIA INICJATYW LOKALNYCH POLSKIEGO LNG

Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Świnoujściu informuje, iż w pierwszej edycji programu grantowego z Funduszu Wspierania Inicjatyw Lokalnych Polskiego LNG wśród zwycięzców znalazł się projekt Zakładu dotyczący montażu urządzeń rekreacyjnych na powietrzu tworzących ścieżkę zdrowia pry ulicy Holenderskiej 2 i 2a oraz ul. Węgierskiej 3 w Świnoujściu z przeznaczeniem dla młodzieży i dorosłych zamieszkujących świnoujskie prawobrzeże. Realizacja projektu przewidziana jest na pierwsze półrocze 2015 r.

PROGRAM W SPRAWIE UMOŻLIWIENIA ODPRACOWANIA ZADŁUŻENIA

Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Świnoujściu informuje, iż w dniu 14.05.2014 r. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Świnoujście Nr 307/2014 wszedł w życie program w sprawie umożliwienia odpracowania zadłużenia z tytułu korzystania z lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Świnoujście.

Czytaj więcej...

Informacja dla dłużników ZGM w zakresie możliwości zawarcia na czas nieoznaczony ponownie umowy najmu lokalu dotychczas zajmowanego lub ubiegania się o najem lokalu socjalnego grupy „A”

Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Świnoujściu informuje, że na podstawie uchwały nr XL/334/2013 Rady Miasta Świnoujście z dnia 2 lipca 2013 r. w sprawie zmiany zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Świnoujście istnieje możliwość zawarcia na czas nieoznaczony umowy najmu lokalu dotychczas zajmowanego, z osobami z którymi rozwiązano umowę najmu wyłącznie z powodu zaległości.

Czytaj więcej...

Zmiana siedziby Punktu Obsługi Klienta ZGM na Prawobrzeżu

Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Świnoujściu uprzejmie informuję, iż z dniem 27. 08.2013 r., następuje zmiana siedziby punktu obsługi Klientów Zakładu zamieszkujących zasób mieszkaniowy Gminy Miasto Świnoujście na Prawobrzeżu.

 Zakończenie działalności pod adresem: ul. Jaracza 65A, Świnoujście.

Rozpoczęcie działalności pod adresem: ul. Holenderska 2A/1A, Świnoujście.

Godziny przyjęć: 7.30-10.30 od poniedziałku do piątku.

W pozostałe godziny zgłoszenia przyjmowane są pod numerami telefonów: 91 321 28 05 wew. 120 i 601 869 206 lub za pośrednictwem strony internetowej Zakładu: http://zgm.swinoujscie.pl.