• Grafika losowa
  • Grafika losowa
  • Grafika losowa
  • Grafika losowa
  • Grafika losowa
  • Grafika losowa
  • Grafika losowa

O nas

O NAS
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Świnoujściu jest zakładem budżetowym jednostki samorządu terytorialnego  powołanym do zarządzania mieszkaniowym zasobem Miasta oraz ....

Schemat Organizacyjny

schematSchemat Organizacyjny Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Świnoujściu

Aktualności

Zakończenie pierwszego etapu inwestycji Wyspiańskiego 35c- Sala Ślubów i biura USC

W dniu 25.06.2015 r. nastąpiło otwarcie Sali Ślubów i biur Urzędu Stanu Cywilnego przy ulicy Wyspiańskiego 35c w Świnoujściu. Inwestycje realizował Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Świnoujściu. Sala Ślubów wraz pomieszczeniami przynależnymi zajmuje 99 m2. Biura Urzędu Stanu Cywilnego wraz z pomieszczeniami przynależnymi zajmują 92 m2.

Czytaj więcej...

Udział ZGM w paradzie z okazji jubileuszu Świnoujścia

Herb Miasta ŚwinoujścieZ okazji jubileuszu 250- lecia miasta Świnoujście i 70-lecia polskiego Świnoujścia w paradzie w dniu 20.06.2015 r. udział wzięli również pracownicy ZGM wraz z rodzinami. Balony i słodycze w trakcie marszu ulicami miasta trafiły z rąk pracowników do najmłodszych mieszkańców. Dziękujemy wszystkim mieszkańcom za ciepłe przyjęcie i pozdrowienia kierowane w naszą stronę. 

250lecie Świnoujście

 

Kryteria dochodowe warunkujące do ubiegania się o najem lokali mieszkalnych na rok 2015

 

Logo Zakład Gospodarki MieszkaniowejWysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniająca oddanie w najem lokalu na czas nieoznaczony

Na podstawie uchwały Nr XVI/126/2011 Rady Miasta Świnoujście z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Świnoujście – ze zmianami.

Liczba osób w gospodarstwie domowym Kryterium dochodu na osobę w zł od 01.03.2015 r. 
1 osoba
2421,23 zł
2 osoby
1628,83 zł
3 osoby
1452,74 zł
4 osoby i więcej
1276,65 zł

W gospodarstwie domowym utrzymującym się jedynie z emerytury lub renty średni miesięczny dochód w przeliczeniu na członka tego gospodarstwa może być wyższy o 15%

Czytaj więcej...

ZGM OTRZYMAŁ GRANT Z FUNDUSZU WSPIERANIA INICJATYW LOKALNYCH POLSKIEGO LNG

Logo Funduszu Wspierania Inicjatyw Lokalnych Polskiego LNGDyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Świnoujściu informuje, iż w pierwszej edycji programu grantowego z Funduszu Wspierania Inicjatyw Lokalnych Polskiego LNG wśród zwycięzców znalazł się projekt Zakładu dotyczący montażu urządzeń rekreacyjnych na powietrzu tworzących ścieżkę zdrowia pry ulicy Holenderskiej 2 i 2a oraz ul. Węgierskiej 3 w Świnoujściu z przeznaczeniem dla młodzieży i dorosłych zamieszkujących świnoujskie prawobrzeże. Realizacja projektu przewidziana jest na pierwsze półrocze 2015 r.

PROGRAM W SPRAWIE UMOŻLIWIENIA ODPRACOWANIA ZADŁUŻENIA

Dyrektor ZakłaLogo Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Świnoujściudu Gospodarki Mieszkaniowej w Świnoujściu informuje, iż w dniu 14.05.2014 r. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Świnoujście Nr 307/2014 wszedł w życie program w sprawie umożliwienia odpracowania zadłużenia z tytułu korzystania z lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Świnoujście.

Czytaj więcej...